Výrazný stavební prvek


Jedním z nejdůležitějších prvků všech víceúrovňových staveb, ale třeba i jen podsklepených budov je prvek veskrze funkční, který však často plní i estetickou funkci. Jsou to samozřejmě nejrůznější schodiště. Již odedávna neplnila jen svoji základní funkci, přestože právě ona je pro jejich tvar a provedení naprosto klíčová. Mimo bezpečný pohyb, snadnou a pohodlnou chůzi vždy bylo dbáno také na jejich vzhled, zejména estetický.

Vztah konstrukce a materiálu

Od prvopočátku byla konstrukce provedení vždy v úzkém souladu s použitým materiálem. Není možné provádět některé konstrukce z materiálů, které nejsou pro toto vhodné. Často také z úmyslu použití materiálu pak vychází vlastně samotná konstrukce. A na druhou stranou estetické požadavky často předurčují jednak použití konstrukce a z ní vychází pak správné použití materiálu.