Prodlevy neexistují


Aby Vaše výrobky byly skutečně dokonalé ve všech směrech, je nutné zabezpečit nejen jejich dokonale kvalitní výrobu, která nevyrábí, tak zvané zmetky, ale dokonalosti dosáhnou i v tom, že se včas dostanou ke svému odběrateli. Jejich cesta k odběrateli musí být zajištěna od prvních krůčků, ke kterým patří dokonalá obalová technika, která výrobek zabezpečí proti poškození během cesty. Dále pak samotný transport k odběrateli za minimálních nákladů pro výrobce. Žádné prodlevy v logistice prostě nesmí nastat.

Kdyby tomu tak nebylo

Co by asi následovalo, kdyby byla porušena kvalitní výroba? Výrobky by musely putovat zpět k reklamaci, ale na náklady výrobce. Co by se stalo, kdyby se zboží během cesty poškodilo? Následovala by stejná akce, jako výše jmenovaná. A kdyby na cestě k odběrateli vznikaly potíže se zpožděním? Určitě byste přišli o docela slušného odběratele, který na nějaká zpoždění není zvědavý. I on musí s Vašimi výrobky dále nějakým způsobem nakládat, ale nechce určitě obchodovat s nespolehlivým dodavatelem. Takže pozor!