Fontána na zahradě


Nemusela to být nutně fontána, ale nějakou změnu na své zahradě Petra moc chtěla. Hodlala totiž letos vymyslet něco, co jejich zahradu pozvedne na vyšší stupeň. Přemýšlela také o nějaké vyvýšenině, kterou by zajímavě osázela květinami a keři, o vydlážděných cestičkách a přítel přišel s nápadem na jezírko. Ve všech případech by to ale nejspíš muselo být o krátkodobé půjčce, jinak by to nejspíš nešlo. 

Velké jezírko

Jezírko přes třetinu zahrady. Přesně tohle si přál Janin přítel. Prý tam bude chovat kapry a prodávat je. Že by na to měl mít třeba živnostenský list, ho ani nenapadlo. Tedy nevím, zda musí, ale myslím si to. Prý si na to vezme třeba i nějakou půjčku, ale Jana si to takto nepředstavovala. Když jezírko, tak malé, když jezírko, tak se určitě domluvit. Ale to on ne. Dokonce začal už na zahradě kopat díru…